ERBJUDANDE

 

Start up

Att driva ett uppstartsföretag innebär hårt arbete. Speciellt när resan innefattar produktutveckling. Jag kan hjälpa dig med varumärkesutveckling, produktformgivning, grafisk form och visualisering. Ju tidigare i utvecklingen desto bättre.

Produkt

Produkt design är mitt huvudområde. Jag erbjuder tjänster från idé till färdig produkt. I den processen jobbar jag med strategi, idé & koncept, visualisering, prototypframtagning och förberedelser för produktion.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi sammanfattar vår tids största utmaning men också möjlighet. Hur kan vi samverka för att nå ett steg närmre?

Utmana mig

Ibland åtar jag mig saker som ligger lite utanför mitt normala arbetsområde. Som t.ex föreläsningar eller arbete med regional utveckling. Jag älskar de här utmaningarna, de får mig att utvecklas. Om du har ett projekt som inte direkt handlar om produktformgivning men som behöver en kreativ hjärna, tveka inte att diskutera det med mig.